۲۱ اسفند ۱۳۹۶


اعلامیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت روزجهانی زن

زنده باد 8 مارس روز بین المللی زن

 


هشتم مارس روز بین المللی زنان باردیگر فرا میرسد. این روز تاریخی روز همبستگی زنان سراسر جهان در پیکار بخاطر رهائی از قیود ارتجاعی و قرون وسطائی و نیل به تساوی حقوق با مردان است. حزب ما فرصت را مغتنم شمرده این روز تاریخی را به همه زنان جهان تبریک می گوید.رشد مبارزات مردم تحت ستم ایران برای سرنگونی رژیم استبدادی و زن ستیز جمهوری اسلامی از شرکت روز افزون زنان حکایت دارد. امروز نام بسیاری از زنان پیکارجو که پا به پای مردان برای رهائی از ستم بپاخاسته اند در لوحه افتخار می درخشد و همین مشارکت میلیونی فعال زن ایرانی است که پیروزی مردم ایران را تضمین خواهد کرد.

 

علل اسارت زن و راه رهائی او

 

زن قرنهاست که در اسارت بسر می برد. تنزل مقام زن ونابرابری اودر جامعه از آسمان نازل نشده است، بلکه هنگامی آغازشد که نقش اودر تولید اجتماعی تخفیف یافت ومالکیت خصوصی پدید آمد.از آن پس او تنها" برده هوسرانی مرد شد و به ابزار تولید فرزند تبدیل گردید". بنابراین اسارت زن معلول جامعه طبفاتی است و آزادی او تنها با محو جامعه طبقاتی امکان پذیر است. اما محو جامعه طبقاتی که از طریق برانداختن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید امکان پذیر است، تنها در رسالت تاریخی طبقه کارگر می باشد. طبقه کارگر با انجام این رسالت تاریخی نه تنها آزادی خود، بلکه آزادی تمام جامعه وازآن جمله آزادی کامل زن را نیز تامین خواهد کرد. ازاین رو زنان درمبارزه بخاطر آزادی به طبقه کارگر پیوسته و دراین پیکار دورانساز به سالیان متمادی اسارت خود پایان خواهند داد. این تنها راه آزادی زنان است و تمامی "تابو شکنیهای جنبش برهنگی" وکلمات دهن پرکن بورژوازی وفمنیستی وپست مدرنیستی ..... درباره رهایی زن تنها برای انحراف مبارزه زنان بوده وهدفی جز دورساختن آنها ازهدف اصلی و حفظ وضع موجود ندارند.

آزادی زن دریکسانی استثمار با مرد و تنها برای دستمزد برابر نیست. آزادی زن تنها در لغو محدودیتهای شغلی آنها ، و یا شرکت برابر آنها درانتخابات و یا تنها درکاربرابر آنها با مرد و یا آزادی جنسی وآزادی طلاق و برابری حقوقی درارث و... نیست. مارکسیسم لنینیسم خواستار آزادی زن درکلیه شئون اجتماعی است. این تئوری رهائیساز بشریت براساس کشف علل اسارت زن، محتوای مبارزه او برای رهائی ازاسارت را طبقاتی می داند که مطابق آن آزادی زن و برابری او با مرد تنها در جامعه ای آزادازهرگونه ستم اقتصادی و اجتماعی بدست می آید. بنابراین زنان برای رهائی ازاسارت استثماروفرهنگ مرد سالاری با کلیه نیروهای انقلابی تحت رهبری طبقه کارگر بسیج میشوند تا با بر پائی جامعه ای سوسیالیستی راه آزادی خویش را ترسیم نمایند.

 

 مبارزه برای حقوق دمکراتیک زنان

 

حزب کارایران(توفان) به روشنی از حقوق زنان ایران دفاع  میکند و درمسیر استقرار تساوی حقوق زنان و مردان، لغو کلیه قوانین ارتجاعی مذهبی و غیر مذهبی، لغو هرگونه تبعیض ومحدودیت برحسب جنسیت، آزادی پوشش، آزادی ازدواج و انتخاب همسر وازدواج غیر مذهبی، لغو کلیه قوانینی که به بهانه ناموس ارتکاب جنایت علیه زنان را توجیه میکنند، ممنوعیت فحشا بطورکلی و فحشا مذهبی بنام صیغه گری، آزادی سقط جنین و به رسمیت شناختن این حق برای زنان و.....میکوشد وپیگیرانه درجهت تحقق آن که با برافکندن رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی میسراست گام برمیدارد.شرکت گسترده زنان درخیزش دی ماه و به چالش گرفتن کلیت جناحهای رژیم اسلامی نوید بخش است ونشان داده است که موفقیت انقلاب آتی ایران بستگی به میزان شرکت آگاهانه زنان درآن دارد.

 

همبستگی زنان ایران با زنان منطقه

 

 امروز سرنوشت زنان ایران به سرنوشت زنان عراق وافغانستان ولیبی و یمن وسوریه و بحرین و فلسطین و سایرزنان منطقه گره خورده است. این است که طرح مطالبات بر حق زنان ایران بدون پیوند آگاهانه با مبارزه علیه تجاوزات امپریالیستی فاقد محتوا و ترقی خواهد بود. نمی توان مدافع حقوق زنان ایران بود اما ازتجاوز نظامی به لیبی، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین،عراق ، افغانستان وبحرین ..... حمایت نمود واین سیاست امپریالیستی را درقالب مبارزه با اسلام سیاسی  تئوریزه و تبلیغ کرد. تا امپریالیسم وارتجاع طبقاتی درجهان حاکم است تصور آزادی کامل زنان وتحقق حقوق دموکراتیک و برابر آنها با مردان میسر نخواهد بود.

 

گرامی داشت هشتم مارس یعنی تائید پیکار زنان کارگر جهان درجهت بهبود وضع  اقتصادی خود و برابری درحقوق  صنفی وسیاسی با مردان ، یعنی تائید جنبش های  مترقی  زنان جهت کسب  برابری  کامل با مردان، یعنی  تائید مبارزه  برای رهائی فکر واندیشه زن ازحصاری که تفاوت جنسیت  بدوراوکشیده است ، یعنی  تائید آزادی، برابری ومحو ستم! آنرا گرامی بداریم.

فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان سراسر جهان!

سرنگون بادرژیم زن ستیز سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

حزب کارایران(توفان)

سه شنبه پانزده اسفند 1396  برابر با  ششم مارس2018

www.toufan.org

 

توفان شماره 216

توفان الکترونیکی 140


با درود های فراوان
توفان الکترونیکی شماره 140 اسفند ماه 1396 نشریه الکترونیکی حزب کارایران منتشرشد
 با احترام
توفان
 
درشماره 140
مطالب زیر را می خوانید:
 
 
سخنی پیرامون طرح مضحک «رفراندوم » برای تغییر رژیم
مبارزه متشکل، هدفمند و متحد، رمز موفقیت کارگران است
تشدید تضادهای جناح های رژیم بر سرقدرت و غارت بیشتر
جای کارگر در زندان نیست 
امپریالیسم آمریکا مخالف وحدت دو کره در باز یهای زمستانی
در حاشیه قتل کاووس سیدامامی
سخنی با روشنفکران خودفروخته و جاعل
«بواسیر ناپلئونی و مهر و عطوفت همایونی! 
الیوراستون، کارگردان مترقی و نامدار هالیوود
در حاشیه قتل 17 دانش آموز در فلوریدا
به مناسبت سالگرد پیروزی سوسیالیسم در استالینگراد و شکست هشدن کمر نازیسم نماد بربریت سرمایه داری
افسارگیسختگی نئولیبرالیسم و وضعیت کارگران در چین «کمونیسم 
گشت وگذاری در فیسبوک، پاسخ به یک پرسش
پرسش و پاسخ در شبکه تلگرام
 

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

ضد انقلاب در ضد انقلاب

 
رژیم سرمایه­داری جمهوری اسلامی در ایران، رژیمی است که حدود 39 سال است بر ایران حکومت می­کند. اوباشانی که در بدو انقلاب با ریش و پشم و به زور اعتبار مذهبی و اسلحه، سنگرهای پر نان و آب را اشغال کردند، تا توانستند با نمونه­برداری از برادران قاچاقچی پاسدار و آیت­اﷲ­های مردم فریب و دزد، جیبهای خویش را پر نمودند. فساد و دزدی و غارت اموال عمومی به سیاست عمومی رژیم بدل شده است. باندهای مختلف که بر سر کار می­آیند بر سر کسب وزارتخانه­های پر در آمد به نزاع می پردازند و رفتارشان طوری است که گوئی ایران را اشغال کرده­اند. این راهزنان که میلیاردها دلار اموال عمومی را می­دزدند و به راحتی فرار می­کنند و یا پولهای خویش را در بانکهای خارجی انبار می­نمایند خودشان واقفند که در ایران ماندنی نیستند و باید به موقع گورشان را گم کنند. وقتی ابعاد دزدی و باندبازی به حدی می­رسد که امروز در ایران رسیده است، مسابقه برای غارت و تهیه امکانات فرار سهلتر است وگرنه چگونه ممکن است کسی قصد داشته باشد در این مملکت زندگی کند و در غم و شادی همین مردم دخیل باشد، آنوقت کاشانه خویش را تا به این حد ویران کند. این خرابکاران در فکر آبادانی ایران نیستند در پی آن هستند که کشور را ویران کنند. هدف آنها حفظ موقعیت خود به هر قیمت است. امروز کانادا به مرکز غارتگران ایران از زمان رفسنجانی گرفته تا به امروز بدل شده است. همه آقازاده­های دزد و خانواده­های آنها اموالشان را با پارتی­بازی و اعمال نفوذ در حکومت اسلامی، به کانادا منتقل کرده­اند و رژیم حاکم در ایران نیز این را می­داند و تلاشی نمی­کند تا این دزدان بیت المال را تحویل بگیرد، از فرارشان ممانعت کند و یا آنها را مجازات نماید. کانادا بهشت دزدان اسلامی ایران شده است. در این دزدی­ها، همه آنها سهم دارند و شرکاء را تحت تعقیب قرار نمی­دهند زیرا این دزدان پرونده­های این افراد و همدستان سابق خود را رو می­کنند و آبرویشان را می­برند. به این جهت چاقو دسته خودش را نمی­برد.
عدم پرداخت حقوق مردم، افزایش بی رویه قیمت کالاها، تسلیم شدن به سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تا مردم ایران را به روز سیاه بنشاند، با این هدف که سرمایه­گذاریهای خارجی در ایران عملی شود و به آنها سود بهتری دهد، همه و همه اجرای سیاستهای نئولیبرالی است که از زمان رفسنجانی شروع شده و با تفسیر و تغییر غیرقانونی قانون اساسی با حکم علی خامنه­ای تحکیم یافته،  و با شگردهای احمدی نژاد به از بین­بردن یارانه­ها و افزایش قیمت سوخت و... انجامیده است. فساد و رشوه خواری از سراپای نظام می­بارد و کسی توسط دزدهائی که در راس امور قرار دارند مورد مواخذه قرار نمی­گیرد، زیرا همه آنها از خانواده غارتگر واحدند. قوه قضائیه مورد استهزاء عمومی و برادارن لاریجانی انگلیسی و شرکاء، بر بسیاری از ارکان مملکتی دست انداخته و به انحصار خود درآورده اند. مردم ایران آخوندها از خودشان نمی­دانند اینستکه در نمایشات اعتراضی گفتند: "آخوند انگلیسی... نمی خوایم نمی خوایم". آخوندها ایران را نه وطن خود، بلکه مایملک شخصی خود می­پندارند. آخوند لاریجانی وزیر قوه قضائیه متولد نجف که در هیچ فعالیت ضد رژیمی در دوران محمد رضا شاه و حتی در دوران انقلاب شرکت نداشته است، ماهانه 20 میلیارد تومان از حساب بانکی قوه قضائیه که آنرا به­نام خود بازکرده است، بهره می­گیرد. از بدو روی کار آمدن ایشان تا به امروز بر این مبنای محاسبه، تقریبا بیش از 1680میلیارد تومان به جیب مبارک زده­اند. یعنی رقمی با نه صفر در مقابل آن، قوه قضائیه کشور را سرکیسه کرده­اند. ایران سفره پرنعمت پهنی است که آخوندها بدور آن نشسته غارت می­کنند و مردم ایران نظاره­گر آنند. دروغ و ریاکاری را به فرهنگ عمومی بدل کرده­اند و فحشاء در اثر فقر به نسل دوم رسیده است. این حکومت فاسد قادر نیست به مطالبات مردم حتی مطالبات اقتصادی آنها پاسخ دهد. آنها بقدری آدمهای بیکاره نانخور دارند که به مفتخوری عادت کرده و برای حفظ این مزایا از این نظام، بدون اعتقاد به آن، حمایت می کنند. بی­جهت نیست که مردم فریاد می­زنند: "آخوند بی­خاصیت ... مایۀ ننگ ملت". رژیم در بن­بست خود نمی­تواند نان آنها را قطع کند، زیرا در مقابل خلق خلع سلاح می­شود و امکان دفاع از خویش را نیز از دست می­دهد. مسئولیت تمام بلایائی که بر سر مردم در می­آید، به گردن یک رژیم سرمایه­داری مافیائی است که با ایجاد الیگارشی­های خانوادگی آخوندی، قلمروهای خویش را درست کرده و کشور را به مذلت کشیده­اند. این است که هر جنبشی که بر ضد این دستگاه متعفن برخیزد، حتی اگر شورش کور باشد، با این خواستهای منطقی، عادلانه و قابل فهم است.
خطری که در این میان ایران را تهدید می­کند فقط جمهوری اسلامی نیست. این رژیم به علت سیاست سرکوب بیرحمانه در 39 سال گذشته همه سازمانهای سیاسی ایران را سرکوب نموده و تنها به خودیها امکان فعالیت داده است تا با مانورهای خویش تحت عنوان اصلاح طلبی مردم را فریب دهند. این حنا دیگر رنگی ندارد. مردم این درک روشن خویش را در شعار "اصلاح طلب اصولگرا ... دیگه تموم ماجرا" از ته دل بیان داشتند. در جنبشهای ده ساله­های گذشته طغیان مردم همواره با یک بدیل عوامفریبانه "اصلاح طلبی" رو به رو بود. این بدیل اصلاح طلبی در لباس خاتمی، میرحسین موسوی و یا روحانی آن ترمزی بود که در دست آنها برای هدایت و فریب مردم قرار داشت. رژیم توانست در عرض این چند دهه مردم را با این مانور اصلاح­طلبی مهار کند. روحانی آخرین مهره رژیم در این دایره فریب عمومی است و سیاستش به عنوان کلیددار با فقر و فلاکت عمومی به شکست کامل انجامیده است. نه مسئله تسلیم شدن در مقابل آمریکا در مسئله برجام گره­ای از کار حکومت گشود و نه توانسته است بر ضد دزدی و اختلاس و ورشکستگی بانکها که محصول سیاستهای گانگستری خود آنهاست کاری از پیش ببرد. همه این بانکهای خصوصی با مالکیت گروهی ورشکسته که پول مردم را بالا کشیدند با مجوز همین آقایان و بانک مرکزی و ملی حق بانکداری داشتند. حضور مردم در خیابان با شعارهای مرگ بر روحانی بیشتر مرگ بر روحانیت است و حاکی از آن است که بدیل اصلاح طلبی به پایان رسیده است و رسالتی برای نجات رژیم در آینده و در انتخابات آینده ندارد. ولی همین بدیل کاذب مانع از آن بود که در دست به دست شدن مهره­های حاکمیت و تغییر مسئولیتها، شیرازه امور کشور از هم بپاشید. حاکمیت در دست بالائیها باقی می­ماند.
با ورشکستگی سیاست اصلاح­طلبانه و رشد نارضائی مردم و شورش به حق آنها، وضعیت خطیری پیش آمده است. خلائی که اکنون در ایران ایجاد شده می تواند به راحتی به علت فقدان یک بدیل انقلابی به چاه ویل ضد انقلاب دیگری سقوط کند.
در ایران نیروهائی هستند ضد انقلابی. آنها خواستار ایرانی آزاد، دموکراتیک، ضد امپریالیستی، مستقل، ضد صهیونیستی و انقلابی در منطقه نیستند، آنها برای آینده ایران مبارزه نمی­کنند آنها برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و نه سرنگونی رژیم سرمایه­داری جمهوری اسلامی فعالیت می­کنندد. لذا بی درونما هستند و برای آنها آینده ایران مهم نیست.
این ضد انقلاب که پرچم مبارزه ضد جمهوری اسلامی را برافراشته و از سرنگونی آن دفاع می­کند، در ماهیتِ این سرنگونی، به خاطر مقاصد شومی که داراست، تحریف به عمل می­آورد. هدف آنها سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و نه جمهوری سرمایه­داری اسلامی که بدیل سوسیالیستی دارد، می­باشد. سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی پایان کار نخواهد بود تازه آغاز کار است. خواست سرنگونی نباید منجر به بسته شدن دورنما و بحثها شود که آنوقت کور بوده به اغتشاش درونی بدل می­شود. هدف از سرنگونی رژیم کنونی ایجاد جامعه­ای در ایران است که حداقل منافع عموم خلق را برآورده نموده، آزادی احزاب را تضمین کرده، دین را از دولت جدا نموده، حقوق انسانها را به رسمیت بشناسد، تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد را بپذیرد و در جهت تحققش اقدام کند، آنچنان برنامه ریزی اقتصادی نماید که تمام آثار شوم سیاستهای نئولیبرالی دولتهای گذشته را از بین ببرد. آزادیهای دموکراتیک را به رسمیت بشناسد. احزاب و سندیکاها و سازمانها و نهادی غیردولتی، حرفه­ای و صنفی آزاد باشند و با همسایگان ایران روابط دوستانه داشته باشد که محصول هزاران سال همجواری تاریخی است. رژیمی که در ایران حاکم می­شود باید فنآوری هسته­ای را کامل و از تهدید هیچ گانگستر جهانی نهراسد، باید فنآوری موشکی ایران را تکامل دهد تا ایران کشوری مستقل و سرافراز باشد و به این جهت باید در سیاست خارجی برضد امپریالیسم جهانی به ویژه امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل که دشمنان سوگند خورده مردم ایران و خلقهای جهان وبه ویژه خلقهای منطقه هستند، مبارزه کند. هر سرنگونی باید مضمونی داشت باشد که برای تحقق آن مضمون مبارزه شده است و باید بشود. سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را تا حد یک اقدام کودتائی و فیزیکی محدود کردن، سیاستی ارتجاعی و عوامفریبانه است. اینکه دشمنان مردم ایران کار آینده انقلاب ایران را فقط محدود به رفتن آخوندها می­­کنند و فراتر نمی­روند، با این نقشه صورت می­گیرد که وحدت میان همه نیروهای ضد انقلاب را فراهم آورند. زیرا مرز روشن میان نیروهای انقلابی و ضد انقلابی رفتن آخوندها نیست، برنامه سیاسی و اقتصادی است که بعد از رفتن آخوندها باید در ایران پیاده شود. طبیعتا آخوندها سد نخست در راه تحقق این برنامه هستند، ولی به چه درد می خورد اگر آخوندها بروند و به فرض محال رضا پهلوی فراری میراث­خوار رضاخان قلدر و محمد رضا شاه منفور پای اسرائیل و آمریکا را به ایران باز کرده و منابع ایران را با دست آنها برباد داده و سیاستهای نئولیبرالی را با فشار و تحکم بیشتری اجراء کند. سرنگونی این رژیم به چه درد می­خورد اگر مجاهدین جاسوس بر سر کار آیند که از هم اکنون حتی نوکری عربستان سعودی را پذیرفته و سر در آخور امپریالیسم و صهیونیسم جهانی دارند و بر ضد مصالح ایران برای موساد و سیا جاسوسی می­کنند. سرنگونی این رژیم به چه درد می­خورد اگر قرار باشد ناسیونالیستهای کُرد همدست اسرائیل به تجزیه ایران دست زده و یک پایگاه جدید ضد انقلابی برای تخریب و اغتشاش در منطقه ایجاد کنند، ناسیونال شوینیستهائی که از هم اکنون سرشان در آخور اسرائیل و آمریکاست و با عربستان سعودی نیز زد و بند دارند و در سلیمانیه به تجهیز نظامی، تعلیماتی و آموزشی کُردهای جوان و حتی کُردهائی که در خارج زندگی می­کنند کمر بسته­اند. این عده حتی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را تا آخر نیز نمی­خواهند، تجربه نشان داده که فقط می­خواهند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند و برای مردم ایران تره هم خورد نمی­کنند. سرانجام تئوریسینهای حزبک کمونیست کارگری صهیونیستی حضور پیدا می­کنند که با اشاره امپریالیسم هم به نفی پدیده امپریالیسم می­پردازند و هم به نفی پدیده صهیونیسم. ارزیابی این دستپروردگان امپریالیسم و مریدان هانتیگتون از جهان همان ارزیابی جرج بوش و ترامپ است. جهان آنها جهانی است که جنگ میان آمریکا و اسلام سیاسی در گرفته است و این تضاد است که ماهیت تحولات جهان را تعیین می­کند و در این جنگ پیروزی آمریکا پیروزی مدرنیسم بر کهنه­پرستی است. همه این نیروها و جبهه ضد انقلاب هواداران سرنگونی جمهوری اسلامی، مضمون انقلابی که باید این سرنگونی داشته باشد را از شکل آن جدا کرده و تنها به شکل می­چسبند. شما در برخورد به این حرکتهای ضد انقلابی متوجه می­شوید که با دقت و موذیانه از زیر بار مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم فرار می­کنند و در مقابل اعتراض شما مدعی­اند که در مرحله نخست، سرنگونی رژیم مطرح است و طرح مضمون انقلاب در شرایط کنونی انحرافی است و به مبارزه ضد رژیم صدمه می­زند، توگوئی این عده در مبارزه خود هرگز ایده­آلی ندارند و حرکت آنها فقط به خاطر خود نفس حرکت است.
این تاکتیک ضد انقلاب طبیعتا تئوری توجیه "انقلابی" همدستی با امپریالیسم و صهیونیسم است. این تاکتیک نتایج وخیم عملی به همراه دارد، به این مفهوم که هر کس با این شرط نخست موافق باشد، طبیعتا متحد آنها در مبارزه بر ضد رژیم جمهوری اسلامی محسوب می­شود. در این جبهه سازمان مجاهدین خلق، سلطنت­طلبان پهلویست، رهبران خودفروخته کردها و سایر اقوام ناسیونال شونیست تجزیه­طلب و حزبک کمونیست کارگری در تمام ابعاد کوچک و بزرگ با لباس و بی لباسِ خود و امپریالیسم آمریکا، صهیونیسم اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن هاشمی، مصر و پاره­ای ممالک دیگر شرکت دارند. برای آنها آزادی ایران و مردمانش مطرح نیست برای آنها نیل به خواستهای راهبردیشان در منطقه مطرح است. آنها برای اینکه اخلالی در پرداخت کمکهای امپریالیسم و صهیونیسم به آنها پدید نیاید، با موذیگری می­کوشند از استعمال این واژه­ها طفره روند. باید این جبهه ضد انقلابیِ انقلاب زرد را(رنگی است که برای مجاهدین انتخاب کرده­اند-توفان) در ایران افشاء کرد. آنها همین نقش مذموم را در خیزش اخیر مردم ایفاء کردند. آنها مانع می­شوند که با شعارهای اسرائیلی و انحرافی و ضد انقلابی، با شعارهای سلطنت طلبی در جنبش مبارزه شود و خودشان نیز به گسترش این شعارهای ضد انقلابی نظیر "نه غزه، نه سوریه، نه لبنان حمله کنید به ایران" و یا "روسیه لانه جاسوسیه"، "سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن"، دامن می­زنند. خطری که ایران را تهدید می­کند آنهم در شرایط فقدان یک سازمان قدرتمند سیاسی انقلابی که مورد اعتماد عمومی باشد تا مبارزات آنها را رهبری کند، پدید آمدن یک خلاء سیاسی ناروشن، آشفتگی و اغتشاش مهلک است که فقط به درد مستعمره شدن ایرانِ غیرقابل دفاع می­خورد. به نظر حزب ما جنبش مردم ایران باید برای تحقق همه خواستهای معیشتی و مطالبات صنفی و سیاسی خود، برای تحقق هر چه بیشتر خواستهای دموکراتیک، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و... متشکل شود، و در شرایط فعلی با امتناع از اقدامات آنارشیستی برای کسب حداکثر حقوق و بسیج مردم مبارزه کند. در شرایطی که امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع منطقه به گسیل تروریست و تک تیرانداز و تکرار رویدادهای سوریه در ایران علاقمند هستند و در این جهت تلاش می­کنند تنها هشیاری سیاسی و مبارزه با خرابکاری و هرج و مرج زمینه را برای تحقق خواستهای مردم فراهم می­سازد. در شرایط کنونی ضربه سختی به حاکمیت اسلامی وارد شده است. کوخ نشینان به خیابانها آمده­اند و طلب نان می­کنند و این امری نیست که از امروز به فردا خاتمه بیابد. رژیم حتی برای حفظ خود نیز شده ناچار است برای مردم در بعد از خیزش آنها تسهیلاتی فراهم آورد و برای بهبود شرایط زندگی آنها و کاهش دزدی­ها، اقدامات هر چند ناچیزی بنماید تا بتواند نارضائی فزاینده را مهار کند. این بهترین فرصت است که شعارها و خواستهای دموکراتیکی طرح شود که علی­الاصول در چارچوب یک حکومت بورژوائی سرمایه داری نیز قابل وصول است. تحقق این خواستها زمینه را برای خیزش متشکل و با برنامه آتی که خطر آشفتگی و پاشیدن شیرازه کشور را نداشته باشد هموار می­کند. خواست آزادی احزاب و اتحادیه­های کارگری باید به یک شعار مرکزی بدل شوند، زیرا آینده ایران برای فرار از این گرداب خطرناک در گرو فعالیت احزاب سیاسی قرار دارد. این نخستین درسی است که باید از وضعیت کنونی گرفت. مسلما ضربه­ای که رژیم از این شورش خورده است آنها را مجبور به عقب نشینی­هائی خواهد کرد. از این موقعیت تنها می­شود به صورت مسالمت آمیز و بدون توسل به تخریب به عنوان مناسبترین تاکتیک در شرایط کنونی، با بسیج مردم بر گرد این خواستهای معیشتی، دموکراتیک و انسانی و سیاسی استفاده کرد. سیاست عدم اصلاحات و توجه به خواستهای مردم ملت نجیب ایران را که تا کنون این همه سختی را از ترس پاشیدگی کشورشان تحمل کرده­اند به سوی مبارزه شدیدتر سوق خواهد داد. زمینه برای قهرمسلحانه فراهم می­شود و آنوقت است که رژیم راه فراری نخواهد داشت. وضعیت کنونی نشانه رشد و ارتقاء مبارزه در ایران، سیاسی­تر شدن مردم، حضور زحمتکشان و اقشار تحتانی جامعه در صحنه، نهراسیدن از مرگ، و تبدیل شعارهای مذهبی به شعارهای سیاسی است. جنبش رادیکال می­شود. آنها در افشاء رژیم از شعارهای مذهبی استفاده کردند نظیر: "حسین حسین شعارشون ...جنایت افتخارشون".
نیروی­های انقلابی در درون ایران باید در مبارزه خویش این عدم وجود یک سازمان سراسری رهبری کننده و انقلابی را مد نظر قرار دهند، باید به رژیم فشار آورند تا عقب­نشینی کند، باید توجه داشته باشند که از نفوذ عمال بیگانه در جنبش که می­خواهند ایران را سوریه کنند جلو بگیرند و این اقدام بجز طرح خواست مبارزه باامپریالیسم و صهیونیسم در جنبش که نتیجه آن دفاع از مبارزات همه خلقهای منطقه علیه امپریالیسم و صهیونیسم است نمی­باشد.
 
بر گرفته از توفان شـماره 21۵ بهمن ماه  1396ـ فوریه سال 2018
ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت
www.toufan.org
 
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)
لینک چند وبلاگ حزبی
وبلاگ توفان قاسمی
وبلاگ ظفرسرخ
 وبلاگ کارگر آگاه
  سایت کتابخانه اینترنتی توفان
 سایت آرشیو نشریات توفان
 توفان در توییتر
توفان در فیسبوک
 
 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی
 توفان درشبکه تلگرام
 

نشریات توفان بهمن ماه 1396


۱۳۹۶ بهمن ۱۴, شنبه

 
توفان الکترونیکی شماره 139 بهمن ماه 1396 نشریه الکترونیکی حزب کارایران منتشر شد

 

درشماره 139 توفان الکترونیکی
مطالب زیر را می خوانید:
 
خیزش زحمتکشان و موعظه های شیادانه «اصلاح طلبان »
شکست مفتضحانه سیاست مداخله جویانه امپریالیسم آمریکا درامور داخلی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد
ایران درحال انفجار است- گزارشی ازایران
برای آزادی زندانیان سیاسی و بازداش تشدگان دی ماه ب هپاخیزیم
بایدهشیاربود!.
زنده باد جنبش توفنده مردم ایران! 
بیانیه پایانی بیست و سومین اجلاس کنفرانس احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست در تونس در مورد
اوضاع بی نالمللی – بخش  نخست
مصاحبه رفقای حزب کار ترکیه )امپ( با حزب کار ایران (توفان)در مورد خیزش عمومی مردم ایران.......
متجاوزین باید بی قید و شرط خاک سوریه را ترک کنند .
«منتظر چه ماند هایم؟ بیانیه حزب کارگران تونس
روسیه امپریالیسم، سرمایه داری و یا مستعمره؟ بخش سوم
سخنی از رفیق فرزاد رادمهر در شبکه تلگرام درباره خیزش مردم در ایران – فرصتها و چالشها
گشت و گذاری در فیسبوک. پاسخ به یک پرسش
بیانیه ۲۱ تشکل مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

 

 

 
 
  نشریه جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 215 بهمن ماه  1396 ومقالات را ملاحظه فرمائید ودر پخش آن ما را یاری رسانید

 

 

۹ دی ۱۳۹۶


تظاهرات اعتراضی مردم مشهد وسایر شهر ها علیه فقروگرانی برحق است

امروز پنجشنبه هفتم دی ماه هزاران نفراز مردم جان به لب رسیده مشهد علیه فقروگرانی وبیکاری و سیاستهای ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات زدندو نیروهای سرکوبگر امنیتی برای پراکنده کردن مردم معترض به تیر اندازی هوایی  وپرتاب گاز اشک آورمتوسل شدند . این اعتراضات در شهرهای نیشابور، یزد، کاشمرو شاهرود نیز با شعارهای روشن اقتصادی وضد حکومتی ازجمله  درمورد بیکاری وگرانی و اختلاس و دزدی بر گزار گردید. برخی ازشعارهای مردم  نظیر«پلیس برو دزد رو بگیر» « اسلام رو پله کردید مردم رو ذله کردید»، «ما اعتراض داریم به قیمتهای بالا»، «یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل می شه»، «غیرت هر ایرانی / مرگ بر گرانی»،«مرگ بردیکتاتور»، «مرگ برروحانی»،«نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»،.... فریاد زده شد. به دنبال این اعتراضات  محمدرحیم نوروزیان، فرماندار مشهد با اعلام اینکه «برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به گرانی غیر قانونی است» و به آن برخورد می شود!، به تظاهرات مردم اشاره کرد وگفت : «هیچ حزب، گروه، سازمان یا تشکلی درخواستی برای برگزاری چنین تجمعی نداشته و مجوزی نیز از سوی ارگان‌های قانونی در این خصوص صادر نشده است. درصورت برگزاری تجمع غیرقانونی و بدون مجوز، نیروی انتظامی به‌عنوان متولی نظم و امنیت با چنین مواردی برخورد خواهد کرد». این فرماندار ریاکاروبزدل سیاسی که درمقابل خشم فروخته توده مردم برخود لرزید اعتراض علیه گرانی را غیرقانونی اعلام داشت وازارگان های "قانونی" سخن گفت! غافل ازاین که مردم ایران هیچ مشروعیتی برای این نظام دزد وفاسد که عامل اصلی فقر وگرانی و بیکاری وتمام مصیبتهای اجتماعی واقتصادی است قائل نیستند واین قوانین ارتجاعی وضد مردمی را به رسمیت نمی شناسند،زیرا قریب به چهاردهه است که هرگونه اعتراض مسالمت آمیز و طرح  مطالبات دمکراتیک وانسانی با سرنیزه وزندان وشکنجه پاسخ داده شد. 

  
 علل این طغیان مردم علیه گرانی و فقر را بایددر سیاست تعدیل اقتصادی سردمداران رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به نفع جهانی شدن سرمایه و سیاست نئولیبرالیسم تاچریسم دید.همانطور که بارها تحلیل کرده ایم باید شرایط اقتصادی ایران تحت رهبری حسن روحانی به نفع سود دهی حداکثر سرمایه های خارجی تغییر کند. یعنی یارانه ها به کلی حذف شوند، بهای مواد سوخت در بازار آزاد، به طور سرسام آور افزایش یابد. باید نیروی کار، به اسارت در آید و فقر و فلاکت برای تشدید درجه استثمار و تن دادن به هر درجه از فشار افزایش یابد، باید قوانین کار به نفع سرمایه داران و برده کردن کارگران، بدست مجلس شورای جمهوری اسلامی تغییر کرده تا شرایط برده داری سودآور بر شالوده فقر و بدبختی ملت فراهم گردد، باید سیاست خصوصی سازیهای بی حد و حصر، خصوصی سازی منابع اولیه و نفت و گاز، فاضلاب و برق و آب، شرکتهای هوائی و دریائی، با خصوصی سازی بنای صنایع زیر بنائی، با تلفیق سرمایه های سرمایه داران ایرانی با ابرشرکتهای امپریالیستی برای غارت بی در و پیکر ایران، کامل شود. باید ملاحظات زیست محیطی بدور افکنده شود و دولت کارگزار بر نظم درون کارخانه ها حراست کند. باید تحصیل، پولی و خصوصی شود و فقط فرزندان آقازاده ها حق استفاده از ثروتهای طبیعی ایران را داشته باشند و... تا ایران به دامن "جامعه جهانی" !!؟؟بازگردد. بدین ترتیب وتحت چنین شرایطی کارگران وزحمتکشان که کارد به استخوانشان رسیده است راهی جز تشدید مبارزه برای تحقق حقوق خود ندارند و این امر با تجارب خونین  ۳۹ ساله حاکمیت شمشیرو خون درچهارچوب نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی نا ممکن خواهد بود.شعار مرگ بر روحانی  ومرگ بر گرانی شعار صحیحی است وبیان اعتراض به حق مردم علیه  سیاستهای نولیبرالی دستگاه حاکم است.

 

نکته مهمی که باید بدان توجه کرد برخی ازشعارهای انحرافی است که متاسفانه تظاهرکنندگان فریاد زدند ومحافل ارتجاعی داخلی وخارجی نیز آن را برجسته نمودند و به جای همبستگی میان ملل درمنطقه به نفرت ملی و ضد عرب دامن زدند.شعارهای نه غزه ، نه لبنان ، نه سوریه جانم فدای ایران  شعارهای مترقی نیستند ونمی توانند باشند. نیروهای مترقی و انقلابی در ایران هرگز نمی توانند دشمنی و بی اعتمادی ملی را در منطقه تبلیغ کنند. شعار سیاسی مترقی باید ایجاد کننده روحیه همبستگی ملی بوده باشد و ما باید با هرگونه تجاوز و اشغالگری مخالفت کنیم و از هر مبارزه ملی برای رهائی ملتها، که به نفع خود ما نیز هست، حمایت کنیم. ما باید از حقوق دموکراتیک همه ملتها و نه تنها در ایران، حمایت کنیم. خواست رهائی ملی یک خواست دموکراتیک در عرصه خارجی است. ما اگر خواهان تحقق دموکراسی در ایران هستیم، باید این خواست را برای مردم فلسطین و لبنان و سوریه و لیبی و سایر مناطق نیر بخواهیم و نمی توانیم همان سیاست مزورانه جمهوری اسلامی را در پیش بگیریم و یا "ایراندوستی" را بهانه ای کنیم تا همبستگی ملتهای منطقه را به زیر پرسش برده و روحیه عرب ستیزی، سنی ستیزی، اسلام ستیزی و یا فلسطین ستیزی را تبلیغ کنیم. این سیاست، سیاست روشن اسرائیل و آمریکا در منطقه است.

ما ایرانیها باید برای نجات میهنمان و استقرار دموکراسی در آن تلاش کنیم و این امر نه در دشمنی با سایر ملتها، بلکه  در همدردی با آنها متحقق خواهد شد. نمی شود از ملتها و نیروهای مترقی خواست تا از خواست ملت ایران حمایت کنند و بر ضد نقض حقوق بشر در ایران معترض باشند و از حقوق ملت ایران حمایت کرده به اعدامها و شکنجه ها در ایران اعتراض نمایند، ولی خود ما حاضر نباشیم از حقوق آنها دفاع کنیم. نمی شود خواهان گرسنگی دادن به ملت فلسطین شد و به آن اعتراضی نکرد و تجاوز اسرائیل به لبنان و جنایت ضد بشری آنها را با دیده اغماض نگریست، ولی از آنها خواست به حمایت از ما برخیزند.

ما ایرانیها می دانیم که :

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چون عضوی بدرد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهمند آدمی.

 

واقعیت این است رژیم جمهوری سرمایه داری اسلامی که یک رژیم سرکوبگر وارتجاعی است، برای خواستهای انسانها ارزش قایل نیست. این انسانها چه ایرانی باشند و چه فلسطینی، لبنانی و یا اهل سوریه. این رژیم، بنا بر منطق اسلامیش، اساسا برای ابناء بشر فقط وظیفه برسمیت می شناسد و نه حقوق، رژیمی که بارها اعلام کرده که منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد را که خودش امضاء کرده برسمیت نمی شناسد و حقوق بشر را با منطق مذهبی رنگ آمیزی می کند، تا بتواند مانند قرون وسطی آنرا زیر پا بگذارد، آری چنین رژیم مزوری که مردم کشورش را بیرحمانه سرکوب می کند و شکنجه می دهد و زندانها را از مبارزان راه آزادی مملو می سازد، بیکباره احساسات "انسانیش" جوش می آید و از نقض حقوق بشرِ فلسطینیها در فلسطین و از جنایات اسرائیل که برای انسانها ارزش قایل نیست، سخن می راند. رژیم حاکم می گوید، که صهیونیستها، فلسطینی ها را می ربایند و به گروگان می گیرند و دسته دسته از کودک و بزرگ را به قتل می رسانند. این دوگانگی و بی شرمی، دست کمی از بی شرمی و ریاکاری امپریالیستها و صهیونیستها ندارد. رژیمی که در کشورش، مردمش با مشکل مسکن و تهیه مایحتاج اولیه زندگی روبرو هستند، در بلندگوهای تبلیغاتی خویش می دمد، که به حزب اله لبنان و حماس در فلسطین ...کمک می رساند. و نه تنها به تبلیغات دست می زند، بلکه در عین حال مردم معترض به افزایش هزینه زندگی را برای افزایش بهای بنزین سرکوب می کند، اتحادیه های کارگری را که برای حقوق صنفی و دستمزد مبارزه میکنند سرکوب میکند و رهبرانشان را به بند میکشد وجانشان را درزندان میگیرد. طبیعتا با اتخاذ چنین سیاستهائی بی خردانه و نزدیک بینانه و ریاکارانه و پر از تناقض، زمینه مخالفت در ایران را با پذیرش شعار های ارتجاعی و انحرافی فراهم می آورد. شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" که شعاری عمیقا ارتجاعی وساخته وپرداخته دست سازمانهای جاسوسی اسرائیل است بطور مرتب وسیستماتیک درعرصه مجازی تبلیغ می شود، بر این زمین آلوده رشد می کند و نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک و مترقی مردم ایران باید با هشیاری به طرح  اینگونه شعارها برخورد کنند و ماهیت طراحان خودفروخته را که نقاب اپوزیسیون به چهره زده و شعارهای انحرافی پخش می کنند، بشناسند. 

 

حزب ما ازمبارزه برحق مردم مشهد و سراسر ایران علیه گرانی وفقر وبیکاری وپیکار برای مطالبات دمکراتیک و آزادی احزاب و اجتماعات عمیقا حمایت میکند. این مبارزات نوید بخش است وباید در پیوند با مبارزه علیه اجانب ادامه یابد.ولی بهر صورت شرط پیروزی در تمام تحولات آتی، برای برخورد آگاهانه و پرهیز از غافلگیری، سازمان پذیری توده ها و پیوستن نیروهای انقلابی وهوادار آزادی طبقه کارگر به حزبش است.حزب کار ایران(توفان) این سیاست، سیاست حزبیت را تبلیغ می کند.تنها آلترناتیو برای رهایی ازشرنظام گندیده سرمایه داری جمهوری اسلامی سوسیالیسم است وجزاین نیز نیست.

 

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی عامل فقر وگرانی!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهایی بشریت!

حزب کارایران(توفان)

پنجشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۶

www.toufan.org